2013-2014 MATRIKULAZIOA

ATEAK ZABALIK EGUNAK.
Día de puertas abiertas.

Gu gertuagotik ezagutzeko jarraian ageri diren egun bakarra Arbizuko eskolako ateak zabalik izango dituzue.

Para conocernos más de cerca tendreís un día de puertas abiertas en la Escuela de Arbizu.
  • Urtarrilaren 31 / 31 de Enero
Ordutegia: 9:30-13:20.
Horario: 9:30 -13:20.

MATRIKULAZIO EPEA.
Plazo de matriculación.

Egunak/Días: Otsailaren  1-etik 8-ra bitartean / Entre el 1 y el 8 de Febrero.

Ordutegia/Horario: 9:30-13:30  / 15:00-16:40 (8an 13:00ak arte)
                                De 9:30-13:30h / 15:00 - 16:40 h (el día 8 hasta las 13:00h)

Non/Donde: Arbizuko eskolan / En la Escuela de Arbizu.

Telefono zenbakia/ Número de teléfono: 948460763.

AURKEZTU BEHARREKOA:
Documentación a presentar:
  • Familia liburuaren edo jaiotza agiriaren fotokopia eta jatorrizko agiriak / Libro de familia o fotocopia y original del certificado de nacimiento.
  • Errolda ziurtagiria (udaletxean eskatu) / Certificado de empadronamiento (pedir en el ayuntamiento).
  • Argazki bat / Una fotografía.
  • Txerto txartela edo zein txerto dosi hartu diren edo zein osasun azterketa egin zaion adierazten duen beste agiri mediko bat / Certificado de vacunación o examenes médicos ha pasado.
  • Osasun txartelaren fotokopia / Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.
  • Ikasleak minusbasliotasunik, eritasunik edo beste osasun arazorik baldin badu egindako osasun azterketen txostenak, ikastetxeak jakin beharrekoak (adib.: Audiometrikoak, otorrinolaringologikoak, oftalmologikoak, ...) / Certificado de minusvalía, enfermedad u otro problema de salud que deba conocer la Escuela (ejemplos: audiometría, otorrinolaringólogo, oftalmólogo...).
     

No hay comentarios:

Publicar un comentario