IKASTETXEA


GAUR EGUNGO EGOERA 
Situación actual

Arbizuko eskola NIZE (Nafarroako Ikastetxeetako Zuzendarien Elkartea) eta  sortzen-ikasbatuaz erakundearen barruan dago.

Gure eskola eskola txikia da, landa eremuko eskola alegia. Gaur egun eskolan 3 eta 4 urteko 13 ume daude.

La Escuela de Arbizu estan dentro de las organizaciones NIZE (asociación de directores del modelo D en la escuela pública) y de sortzen-ikasbatuaz.
Nuestra escuela es una escuela pequeña, una escuela rural. En la actualidad, hay 13 niñ@s de 3 y 4 años.

ARBIZUKO ESKOLAK ESKAINTZEN DIZUNA
Lo que ofrece la Escuela de Arbizu
 • Hezkuntza euskalduna eta publikoa.
 • Euskal kultura ardatz duen izaera.
 • Nor bere giroan hazi eta hezitzeko aukera.
 • Arraza, sexu eta jatorri guztien elkarbizitzan oinarritutakoa.
 • Irakaskuntza integratzailea: haur bakoitzaren ezberdintasun eta gaitasunak kontuan hartzen eta errespetatzen dituena.
 • Pedagogia berritzailea: haurren interesetatik abiatuz, ikas-irakaskuntza proiektuen bidez gauzatzen da.
 • Afektuan eta maitasunean oinarritutako hezkuntza.

 • Educación vasca y pública.
 • Tiene el modelo de la Cultura Vasca.
 • La posibilidad de crecer y educarse en nuestro propio entorno.
 • Basada en la convivencia de raza, sexo y origen.
 • Educación integradora: el que respeta, toma en cuenta las diferencias y habilidades de cada niño.
 • Pedagogía innovadora: basándonos en los intereses de los niños, a través de los proyectos aprender-enseñar.
 • Educación basada en el afecto y en el amor.


INSTALAZIOAK
Instalaciones
GURE PROIEKTUAK  ETA JARDUERA OSAGARRIAK
Nuestros proyectos y tareas complementarias
Urtero ikasturtean zehar proiektu eta jarduera ezberdinak aurrera eramaten ditugu. Hona hemen 2012-2013 ikasturteari dagozkionak:

Como todos los años durante el curso escolar se llevará a cabo proyectos y tareas diferentes. Aquí tenemos lo que se hará en el curso 2012-2013:
 
PROIEKTUAK: GURE ESKOLA PLAZARA!
Proyecto: Nuestra escuela a la plaza!
Eskola herrira ateratzeko hainbat proiektu bideratzen hasi gara:
Para sacar la escuela al pueblo hemos encauzado unos cuantos proyecto:
 • Baratze-Lorategia / Huerta-Jardín.
 • Arbizu haurren begiradapean /  Ver Arbizu desde la visión de los niñ@s.
 • Aintzin jolasak / Juegos de antes.


 • JARDUERA OSAGARRIAK
  Tareas complementarias      
   
  1-Gure eskolan / En nuestra escuela

  • Arbizuko basora irteera.
  • Ur jolasak (Arbizuko polikiroldegian).
  • Asteko protagonista.
  • Zentzumenak lantzeko tailerrak.
  • Irakurketa-idazketa zaletasuna bultzatzeko "Maleta Ibiltaria".
  • Eskolako aniztasunari erantzuteko material eta baliabideen espazioa: Irudien kuboa, zentzumen kutxak, fluorenszente beltza,...
  • Psikomotrizitate saioak Aucouturier-en hezkuntza psikomotrizitate praktikan oinarrituta.
  • Irakaskuntza-ikaskuntza haurren interes proiektuetan oinarritzen da.

  • Salida al monte de Arbizu.
  • Juegos en el agua (en el Polideportivo de Arbizu).
  • Protagonista de la semana.
  • Talleres para trabajar los sentidos.
  • Ayudar a aficionarse a la Lectura-Escritura “Mochila Viajera”.
  • Para responder  a la pluralidad de la escuela con materiales y recursos: cubo de imágenes, caja de sentidos, fluorescente negro...
  • Sesiones de Psicomotricidad basadas en la práctica de Aucouturier.
  • Enseñar-Aprender basado en proyectos de interés para los niñ@s.

  2-Arbizu mailan / A nivel de Arbizu.
  • Ikastolakoekin batera Txistorra eguna, Agate Deuna, Ihauteriak eta korrika ospatuko ditugu eta jostaldi batzuetan elkartuko gara jolasak, dantzak,... egiteko.
  • Herri mailan egiten diren ekimenetan partehartzeko irekiak gaude.
  • Junto con los de la Ikastola celebraremos el día de la Txistorra, el día de Santa Agueda, carnavales y la Korrika. Y nos juntaremos para algunos juegos, bailes...
  • Estamos abiertos para tomar parte en los actos que se hagan a nivel del pueblo.

   3-Sakanako beste herri eskolekin batera/
  Junto con otras escuelas rurales de Sakana
  • Urdiain, Iturmendi eta Olaztikoekin: 
   • Altsasuko panifikadora eta azokara.
   • Iruñeako Kili-Kilira.
   • Sakanako eskola txikien egunera (aurten Iturmendin).
  • Etxarriko eskolarekin
   • Ihauteri eguna (arratsaldez).
   • Kanpaldia (Uitzin, maiatzak 14-15).
  • Lakuntzako eskolarekin
   • Pelutxe proiektua (5 urteko haurrekin).
  • Con Urdiain, Iturmendi y Olazti:
   • A la Panificadora de Alsasua y al mercado.
   • Al Txikipark Kili-Kili de Pamplona.
   • El día de las pequeñas escuelas de Sakana (este año en Iturmendi).
  • Con la Escuela de Etxarri
   • Día de carnavales (por la tarde).
   • Campamento (Huizi, 14-15 de Mayo). 
  • Con la Escuela de Lakuntza:
   • Proyecto "Peluche" (con niñ@s de 5 años).
   

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario